Aantekening 2020 09 08 103405

CashBack actie 3e kwartaal 2020

Verloop van de actie: * Consumenten kopen in september en/of oktober een in aanmerking komende kaartplotter/fishfinder samen met ten minste één accessoire om in aanmerking te komen voor de cashback * Na 28 dagen bezoekt de consument het Navico Claims Portal om het relevante cashback-bedrag te claimen. Consumenten zullen bewijs van verkoop moeten overleggen (kopiefactuur met details van gekochte kaartplotter/fishfinder incl. serienummers en hun bankrekeninggegevens) * Na goedkeuring verwerkt Navico de cashback op de bankrekening van de consument (we streven ernaar om elke claim binnen 4 weken af te handelen)
Voorwaarden: 1. Deze aanbieding is alleen beschikbaar voor consumenten die in aanmerking komende producten kopen bij deelnemende officiële dealers / retailers binnen EMEA. 2. De campagne loopt van 1 september - 31 oktober 2020 - alle claims moeten uiterlijk op 11 december zijn ontvangen 3. Claims kunnen worden ingediend vanaf 28 dagen na aankoop tot sluiting van de campagne op 11 december. 4. Cashback is alleen beschikbaar bij aankoop van een nieuw in aanmerking komend product. Gebruikte, opnieuw vervaardigde / opgeknapte producten, of producten die zijn gekocht via online veilingsites komen niet in aanmerking voor deze actie. 5. Cashback is alleen beschikbaar voor in aanmerking komende producten die deel uitmaken van deze aanbieding, en kan niet worden geclaimd voor individuele producten die deel uitmaken van pakketten, bundels of zijn gemonteerd als standaard op een nieuw aangekocht schip. 6. Cashback is alleen beschikbaar voor in aanmerking komende onderdeelnummers / SKU's die deel uitmaken van deze aanbieding, volgens de volledige voorwaarden. 7. Aanbieding kan niet worden gecombineerd met andere aanbiedingen. 8. U erkent dat uw deelname aan deze aanbieding geen aansprakelijkheid oplegt aan Navico, behalve om in aanmerking komende klanten korting te geven. In het bijzonder is Navico hiervoor niet aansprakelijk gevolgschade. 9. Om in aanmerking te komen voor de cashback-korting voor de consument, moet een aankoopbewijs worden overlegd met: • Ontvangst van verkoop, met Verkochte producten en Serienummers van verkochte producten • Geef naam, adres, e-mailadres en bankgegevens op 10. We streven ernaar om uw claim binnen 4 weken na goedkeuring te verwerken 11. Door het claimen van Cashback wordt de consument geacht deze voorwaarden te hebben gelezen en geaccepteerd 12. Rechtstreekse claims van botenbouwers, distributeurs, charterbedrijven en personeel van Navico worden niet geaccepteerd 13. Navico behoudt zich het recht voor om aanvragen te weigeren die niet voldoen aan onze algemene voorwaarden 14. Alle claims moeten worden ingediend door consumenten en mogen niet worden ingediend via klanten, agenten of derden 15. Navico behoudt zich het recht voor om het aanbod op elk moment in te trekken 16. Reeds geclaimde producten van eerdere aanbiedingen kunnen niet opnieuw worden geclaimd 17. Alle claims moeten op of voor 11 december 2020 zijn ontvangen, claims die na deze datum zijn ingediend, of ze nu geldig zijn of niet, worden niet geaccepteerd.
Navico actie Q3 plotters
Navico actie Q3 accessoires
Navico actie Q3 kaarten